Dotované projekty

  • Zkvalitnění tréninkové přípravy a soutěžních aktivit střelců SSK Olymp Ostrava – pořízení elektronických terčů

Poskytovatel: Statutární město Ostrava
Program: Oblast tělovýchovy a sportu – celoroční činnost
Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022


  • Můj klub 2022

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzva: Můj klub 2022
Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022


  • Tréninková příprava a soutěžní aktivity sportovních střelců SSK Olymp Ostrava

Poskytovatel: Česká střelecká nadace
Výzva: Podpora rozvoje střeleckého sportu
Doba řešení: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022