Důležité informace k výkladu zákonů – nakládání se zbraněmi

Vyjádření prezidia Policie ČR k platným zákonům o zbraních – výklad:

Převoz zbraní osobami mladšími 18 let – na soustředění, soutěže

1) Zbraň může být vydána ze skladu RSCM na uvedenou cestu, ale dotyčná osoba sdělí, u koho bude zbraň uložena, jméno a datum narození zodpovědné osoby, číslo jejího ZP, místo uložení.

2) Po návratu uloží zpět zbraň do skladu RSCM.

3) V případě soutěží opět vyzvedne zbraň ze skladu, převeze na střelnici, a pokud dotyčnou osobu nedoprovází osoba starší 21 let a mající ZP (sk. B nebo C) nejméně 3 roky, musí požádat o dozor při soutěži, např. někoho z řad pořadatelů, rozhodčího (jelikož mají ZP). Po ukončení soutěže může odvézt zbraň a opět uložit do trezoru .

4) Zákon neumožňuje dotyčné osobě mít uloženou zbraň doma, když nikdo z osob bydlících nevlastní ZP – zbraň může mít doma uloženou Hrtánková a Piňosová, jelikož rodič vlastní ZP. Ostatní osoby musí mít zbraně uložené ve skladu na střelnici, v trezoru RSCM!

Tak pokud někdo samostaně jede na soustředění nebo závody, platí to co jsem uvedl. Vždy musí být vedoucí RSCM písemně informován, kdo přebere zodpovědnost za uskladnění zbraně a dozor sportovce při soustředění.

                                                     Květoslav Tomeček

                            vedoucí RSCM Ostrava