Hodnocení MČR 2021, Plzeň 16.-19. 9.

Vážení sportovci,

letošní kulová sezona je prakticky za námi. Budu ji hodnotit z pohledu funkce vedoucího RSCM Ostrava a šéftrenéra SSK Olymp Ostrava, jelikož mne vedení klubu pověřilo uvedenou funkcí.

Předvoj na MČR tvořili dva naši střelci. Vilém Gebauer a Jirka Šindler reprezentovali v disciplínách LM60 a LM3x40. Standardní výkony sice nestačily na individuální medailová umístění, ale Jirka na 3×40 zlepšil osobák na 1124 b. a v družstvu MSK získal bronzovou medail.

V dorostencích pro zajímavost srovnejme s MČR 2020, možná máte přehled, možná nevíte:

2020: Milan Prusek v dorostencích SM3x20 555 b. a 8 místo. Družstvo KS 3. místo.

2021: Milan Prusek ve stejné disciplíně 1. místo za 568 b. a zároveň titul MČR pro družstvo Olympu Ostrava, které dále skládali Petr Pelikán (555 b.) a Jan Kůrka (546 b.). Pelikán a Kůrka první start na MČR ve 3×20, odvedli velice dobrou práci. Pelikán dokázal dokonce zlepšit svůj osobní rekord o 10 bodů. Také Jakub Gerych odvedl slušný výkon, ale má určitě na víc.

Disciplína 60 leže naznačovala, že by Milan Prusek mohl být tahounem celého družstva; to ale nepotvrdil. Spolu s Pelikánem a Kůrkou (oba vyrovnané výkony) přesto dosáhli na stříbrné umístění. Benjamínek Václav Klásek stabilní výkon, škoda, že doplatil na chladné počasí a jak se říká, zmrznul nám před cílem. Je to pro něj do budoucna dobrá škola, aby věděl, jak si ohřát ruku při chladu. Antonín Piňos – zde nelze něco vyčítat, jeho sportovní priorita je trochu jiná, ale udělá vždy nějaký ten bodík pro hodnocení klubu do žebříčku ČSS. Na MČR poprvé startovali Tadeáš Špaček a Vojtěch Matýsek. Myslím, že odvedli standardní výkon a ukázali, že je tento závod nepoložil. Také získali bodíky do hodnocení klubu. Kuba Gerych standardní výkon v leže a 580 b.

Všem jmenovaným a medailistům a střelcům v kategorii dorostenci děkuji za účast na MČR.

Nyní se budeme věnovat kategorii dorostenek. Vraťme se opět k MČR 2020, ať můžete posuzovat výkonnost a mít přehled, jak se vše odvíjelo v přípravě a výkonech.

MČR 2020, SM3x20 dorostenky: Katz 573 b., Škrobánková 559 b., Réznerová 550 b., družstvo získalo titul výkonem 1682 b.

MČR 2021, SM3x20: Katz 571 b., Škrobánková 566 b., Hrtánková 549 b., družstvo získalo titul za 1686 b.

Za zmínku stojí v 3×20 rovněž výkon Kateřiny Popelkové – nemít za 561 b. medaili je trochu tvrdé, bohužel takový je sport. Je ale třeba vidět vynikající potenciál vstoje: 191 b. je opravdu parádní výkon, zaslouží velikou gratulaci a je to samozřejmě dobrý výhled pro disciplínu VzPu. Kateřina Kazdová dokazuje potenciál pro další sezonu, bude nutno s ní počítat v disciplíně 3×20.

MČR 2020, 60 leže, Katz 587 b., Škrobánková 583 b., Hrtánková 581 b., Piňosová 571 b. Družstvo získalo 3. místo za 1746 b.

MČR 2021, 60 leže: Piňosová 592 b 1. místo, Katz 591 b. 2. místo, Škrobánková 589 b. 3. místo.

Zde s hlubokou poklonou děkuji Marušce Piňosové za opravdu pěkný závod, prostě bylo to, jak se říká, koncert v tom nejlepším podání. Dokázala akceptovat vše, co jsme dělali v přípravě. Celkem pro družstvo 1172 b. znamenalo 1. místo a nový český rekord. Škoda, že nestartovala Helena Kapsová, dorostenky mohly mít další družstvo a bodovat. Agáta Jarošíková prvních 30 ran bylo velice dobrých, škoda, že její koncentraci rozhodily tři špatné rány. Ale tak to při střelbě někdy je. Víme, co zlepšovat a bodíky taky do hodnocení klubu získala. Určitě ve vzduchovce posuneme vše dál.

Všem jmenovaným, medailistům a medailistkám i dalším našim střelcům děkuji za účast na MČR.

Bohužel to nejsmutnější na konec, velké zklamání a prostě kaňka na celý víkend a MČR. Hodnocení některý sportovců ve smyslu, že “nestřílí nic a nejsou pro klub přínosem”, to jsou velice zarážející slova, která se nezakládají na odborném posouzení a jiných aspektech přípravy mladých sportovců. Myslím, že pokud někdo startuje na MČR poprvé a odvede standardní výkon, je to z pohledu šéftrenéra dostatečně splněný cíl a taky body pro dotační programy. Málokdo ví, jak se boduje, jak se provádí financování, co nám určují směrnice dotačních programů a zároveň podmínky v RSCM. Málokdo vidí tu další práci, která je nutná k podpoře mládeže a její činnosti. Je jednoduché odsoudit sportovce, že nejsou pro klub přínosem. To vůbec není pravda – každý začínajíci sportovec a registovaný člen klubu nám již přináší určitý finanční zisk. Tímto proto slušné žádám, aby nepověřené osoby nezasahovaly do kompetence šéftrenéra klubu a respektovaly jeho rozhodnutí tak, jak byl s plnou zodpovědností pověřen vedením SSK Olymp Ostrava.

Zde na závěr ještě jednou děkuji medailistům a dalším účastníkům MČR 2021 a taky všem trenérům z SSK Březolupy, SSK Trnava, SSK Olymp Ostrava a p. Hrtánkovi za veškerou finanční podporu ze strany SSK Olymp Ostrava v zabezpečení MČR 2021.

Květoslav Tomeček

vedoucí RSCM Ostrava a šéftrenér SSK Olymp Ostrava

Krátký dodatek předsedy SSK Olymp Ostrava

Děkuji nejen medailistům, ale vůbec všem těm našim členům, kteří během MČR prokázali dostatek inteligence a smyslu pro fair-play a nezapojili se do nekompetentních, ale o to hlasitějších znevažujících (a občas i vulgárních) debat o výkonech jiných sportovců. Aktuálně s p. Tomečkem uvažujeme o obměně loga našeho klubu a hledáme něco, co by klub navenek lépe symbolizovalo. Snažme se proto všichni mluvit a chovat – alespoň na veřejnosti – tak, aby se tímto naším novým symbolem případně nestal řeznický pes.     

Petr Hrtánek