Informace k přihlašování na soutěže

Všem příznivcům sportovní střelby a sportovcům, trenérům jednotlivých skupin a rodičům.

Jelikož RSCM je v rozpočtovém omezení s finančními prostředky na první čtvrtletí roku 2022, jsou nutná jistá opatření na čerpání financí. Vždy bude uveřejněn výhledový kalendář předběžně na každý měsíc s vytipovanými soutěžemi, budou zveřejněny i termíny na přihlášení do jednotlivých volných soutěží. Veškeré přihlášky na soutěže je nutné zaslat na e-mail info@olympostrava.cz

RSCM Ostrava se pak dohodne s SSK Olymp Ostrava na společném řešení a financování soutěží.

Výjimkou jsou soutěže 1. kategorie a reprezentační akce – na ně výhradně nominuje vedoucí RSCM Ostrava, v případě potřeby na návrh SSK Olymp Ostrava je možné dodatečně nominovat navrženého sportovce. Společně s RSCM se budou řešit finanční náklady na všechny soutěže.

Volné soutěže II. kategorie jsou záležitostí klubu, včetně řešení případného financování vybraných soutěží.

Nezapomeňte vždy na uvedenou soutěž v rozpisu zaslat přihlášku na e-mail

info@olympostrava.cz

                                                                              Květoslav Tomeček

Jak už jsem oznámil na schůzi, zvažuji možnost, že by se na soutěže přihlašovalo prostřednictvím elektronického formuláře (jako to má např. SSK Kopřivnice). Vše tak bude jednodušší a rychlejší, a tím pádem také úspornější.

Petr Hrtánek