Informace ke sledovaným soutěžím ČSS

12.11. – 13.11.2022 – GP JSB a GP Bílovce (Bílovec) – doporučuji účast, výsledky mohou být započítány pro další nominace.

25.11.- 27.11.2022 – GP Rapidu Plzeň (Plzeň) – nominace na základě výsledků z volných soutěží a GP JSB Bílovec.

9.12. – 11.12.2022 – GP Prahy (Plzeň) – nominace na základě výsledků z volných soutěží a GP JSB Bílovec a GP Rapidu.

Nominace budu převážně směrovat takto: u ročníků 2004 až 2005 na disiciplínu VzPu60, mladší ročníky na disciplínu VzPu40 (pro získávání zkušeností na větších soutěžích).

Předpoklad výkonnosti:

pro VzPu60: 609- 618 b.

pro VzPu40: 402-411 b.

                      Květoslav Tomeček

                      vedoucí RSCM Ostrava