Informace sportovcům a trenérům – důležité!

Po několika kontrolních dotazech jsem dospěl ke zjištění, že převážná část sportovců nevede střelecké deníky. Zavádím proto následujícímu opatření.

S platností od 1. 2. 2022 jsou sportovci povinni vést si střelecké deníky tak, aby se daly analyzovat případné chyby v tréninkovém procesu včetně kontroly, jak sportovci mají přehled o své spotřebě diabolek a malorážkového střeliva. Za plnění tohoto úkolu zodpovídají trenéři jednotlivých skupin, jelikož řídí tréninkovou přípravu. Pravidelně jednou za 14 dnů pak bude provedena kontrola šéftrenérem klubu, včetně vyhodnocení vedení tréninkových deníků. V případě nesrovnalostí a/nebo nevedení deníku rozhodne šéftrenér o postupu nápravy.

Pokud chceme mít výkony a dosáhnout určitých cílů, jsou deníky opravdu nutné nejen k tréninkové přípravě, ale také k přípravě na výjezdy na soutěže, na MČR atd. Vrcholoví sportovci tréninkové deníky vedou, navíc mají tréninkové plány na každý trénink. Plány nevyžadujeme, ale tréninkový deník je základ pro růst výkonů a zvládání soutěží včetně MČR.

Deník můžete vést v papírové podobě, případně v podobě elektronické. V případě zájmu předá přístupové údaje do elektronického deníku předseda klubu.

              Květoslav Tomeček

Šéftrenér SSK Olymp Ostrava

 

Přístup k elektronickému deníku je možný přes www.olympostrava.cz, záložka Aplikace, odkaz Trénink. K přístupu je nutné heslo. Pokud chcete el. deník využívat, napište na info@olympostrava.cz, heslo pošlu, případně nechám vytvořit nové.

P. Hrtánek