Inventarizace zbraní a materiálu – důležité!!!

Rozhodnutím prezidenta ČSS, z.s. byl vydán pokyn k zahájení inventarizace majetku ČSS. Tomuto kontrolnímu úkonu podléhají zbraně i další materiál. Veškeré výdeje a pohyby zbraní jsou do 31. ledna 2023 pozastaveny. Zároveň jsou sportovci povinni dodat zbraně do skladu RSCM Ostrava k fyzické kontrole.

                              Za RSCM Ostrava

                             Květoslav Tomeček