Mikulášská cena Olympu Ostrava 2020

Oznamuji, že 5.-6. 12. se uskuteční závody Mikulášská cena v disciplínách VzPi40, 60 a VzPu40, 60.

P R O P O Z I C E
„Mikulášská cena Olympu Ostrava“
Soutěž: jednotlivců zařazená do kalendáře ČSS
Pořadatel: SSK Olymp Ostrava (0079), RSCM Ostrava
Datum konání: 5. 12. 2020 sobota VzPi40, 60
                             6. 12. 2020 neděle VzPu40, 60
Místo konání: vzduchovková hala MSK, Ostrava-Vítkovice, Moravská 964/2
Kategorie: muži+junioři, ženy+juniorky, dorostenky, dorostenci
Ředitel soutěže: Hrtánek Petr, SSK Olymp Ostrava
Hospodář soutěže: Koľveková Karla
HR: Tomeček Květoslav, rozhodčí 1. třídy
PHK: Kotlář Pavel, rozhodčí 1. třídy
Sbor rozhodčích: nominuje pořadatel
RS Drha Martin, Šindler Jiří, Špaček Lukáš Prezence: dle předem stanovené startovní listiny
Program: 7:45 zahájení soutěže
                   8:00 1. směna nástup na stanoviště
                   8:30 začátek závodu 1. směna další směny dle startovní listiny
Tech. zabezpečení: Prusek Milan st., Kůrka Jan
Startovné: 200 Kč za disciplínu, splatné při prezenci
Odměny: první tři závodníci v každé kategorii obdrží e-mailem voucher na finanční odměnu
Hodnocení: dle PSS
Protesty: do 10 minut po zveřejnění výsledkové listiny písemně s vkladem 500 Kč
Vybavení střelnice: střílí se na střelnici s 10 stavy SETA electronic
Podmínky účasti: závazné přihlášky do 3.12.2020 do 12:00 na e-mail: info@olympostrava.cz (klub + jména střelců + disciplíny), startovní listiny budou zveřejněny 3.12.2020 do 20:00 na www.olympostrava.cz. Členové ČSS a AVZO s platnými doklady
Vyhlášení výsledků: neprovádí se
Tech.ustanovení: závodnicí startují na vlastní náklady nebo na
náklady vysílající organizace. Pořadatel je
pojištěn pojistkou ČSS u České pojišťovny
Zdrav. zabezpečení: FN Ostrava-Poruba
Občerstvení: Nebude zajištěno
Důležité: Pořadatelé si vyhrazují právo na provozní omezení a organizační změny (včetně zrušení závodu) dle aktuálních protiepidemických opatření a nařízení! Informace o případných změnách a omezeních budou zveřejněny předem na www.olympostrava.cz. Pořadatel pouští maximálně 4 směny VzPi (so) a 4 směny VzPu (ne). Na střelnici bude vždy pouze 10 střelců! Po ukončení směny závodníci ihned opouštějí prostory střelecké haly.
V Ostravě 30. 11. 2020