Mistrovství ČR mládeže 2021 – VzPu30 vleže – hodnocení

V neděli 21. 11. 2021 se konalo v Plzni Mistrovství České republiky mládeže v disciplíně VzPu30 vleže. Vedením výpravy byl pověřen Pavel Piňos společně s trenéry Martinem Drhou a Lukášem Špačkem. Dopravu organizoval p. Piňos a p. Drha, ubytování bylo zajištěno v penzionu U Gigantu.

Mimo kategorii mladších žákyň měl ostravský Olymp zástupce ve všech zbývajících kategoriích a do závodu nasadil i dvě klubová družstva. Příprava na tento vrcholný závod letošní vzduchovkové sezony probíhala ve dvou tréninkových skupinách: jedna pod vedením p. Tomečka (sportovci Jarošíková, Piňosová, Špaček), druhá pod vedením p. Drhy (střelci Klásek, Matýsek, Vilis a Janoušek). Všem sportovcům (pokud potřebovali) byl zabezpečen servis včetně výběru diabolek na soutěž a nastřelení vzduchovky.

Jako pokaždé jsme do Plzně odjížděli s nejvyššími ambicemi v duchu hesla Je lepší mířit ke hvězdám a nedoletět, než mířit na hnůj a trefit se. Vedle zkušenějších závodníků jsme do závodu nasadili i “mladé pušky”, které prošly kvalifikací a na šampionátu sbíraly první zkušenosti s takto velkou akcí.

V mladších žácích náš klub reprezentovali Tomáš Janoušek, Flynn Vilis a Tadeáš Špaček – prakticky nováčkové na prvním mistrovství. Byl to pro ně v podstatě první velký závod a za výsledky se nikdo z nich nemusí stydět. Svou střeleckou dráhu mají ještě všichni tři před sebou a tohle byla velmi cenná zkušenost. Možná je škoda nekorektnosti rozhodčího na střelišti, když řešil situaci s diabolkou v hlavni a svým konáním rušil střelce na vedlejších stavech. To pocítil Tadeáš, takže poslední položka byla nižší. Bohužel je nutné se s danou situací v daný čas umět vypořádat.

V kategorii starších žáků nás reprezentovali Václav Klásek a Vojtěch Matýsek. I tento závod vypadal velmi zajímavě. Zde možná nastalo menší zaváhání Vašíka v poslední položce, kdy patrně již chyběla koncentrace a sledování mířidel, přitom předchozí položka byl velice pěkný soustřel zásahů na terči, který jsem měl možnost během soutěže sledovat. Určitě výkon nebyl špatný, ale pár bodíků to chtělo přidat a bylo finále. Pověstné slovo “kdyby” –  příště to bude určitě lepší, ale i tak podal pro družstvo velice slušný výkon.

Vojta – co dodat? Dle pohybu zásahů na terči se patrně projevovala nesoustředěnost a špatná kontrola mířidel. Při tréninku vykazoval mnohem lepší výsledky, zvažoval jsem jeho zařazení do soutěže družstev. Shlédl jsem i videa pořízená během soutěže pořadatelem – Vojta prozrazoval nervozitu, nekoncentrovanost a poloha taky nebyla ideální. Jelikož vedle střílely dívky, bylo možné pozorovat patrný rozdíl v přípravě na výstřel. Možná že závod prožíval emočně a chtěl ukázat, že už to umí, ale nevyšlo to.

V poslední námi obsazené kategorii jsme měli dvě děvčata, Marušku Piňosovou a Agátu Jarošíkovou. Příprava probíhala prakticky dle požadavků ze strany Marušky Piňosové, takže se připravovala i na finále. Zde je vidět veliký pokrok nejen výsledkově, ale i v taktice závodění. Samozřejmě tajným snem každého trenéra je medaile, ale základem bylo postoupit do finále.Úkol splnila a do finále nastupovala z 2. místa (základní závod za 315,5 b.).

Teď ještě finále – byly to nervy, jelikož jsem vše sledoval na PC. Třináctá rána 9,8 – tak to mne polil studený pot a v tichu jsem meditoval. Jedině 10,8 vrací Marušku do hry o medaile! Potvrdila ale velikou bojovnost a posledními zásahy již nedala soupeřkám šanci, takže vše dotáhla do vítězného konce. Z posledních 11 ran byl nejnižší zásah 10,2, nejvyšší 10,9 a třikrát střelila 10,8. Určitě si splnila sen, když dosáhla na nejvyšší, vítězný stupeň.

 

Agáta bohužel byla ochuzena o přípravu kvůli COVID-19, absolvovala pouze dva tréninky po karanténě. Pořád se pracovalo na úpravách na lícnici a nastavení zbraně. V tréninku se pohybovala na hranici od 306 do 308 bodů na 30 ran. Takže jsme nakonec nějak připravili vzduchovku a vybrali diabolky. Samozřejmě úvaha – dát do družstva, nebo ne? Nakonec jsem se rozhodl zařadit Agátu do družstva starších žákyň a žáků. Závod střelila velice slušně a nad očekávání, jelikož stále byla v mysli ona odmlka od tréninkového procesu. Nakonec odvedla slušný výkon do hodnocení družstev – bronz Marušky, Agáty a Vašíka v soutěži družstev je zúročením tréninkového procesu a výkonnosti. Přivézt dvě medaile z MČR znamená opět úspěch v hodnocení klubů.

Toto mé hodnocení vychází z dostupných materiálů a terčů, které jsem mohl kontrolovat během soutěže.

Děkuji všem medailistům i ostatním sportovcům SSK Olymp Ostrava za účast na MČR mládeže 2021.

Květoslav Tomeček

Hodnocení organizace MČR

Pokud se týká organizace šampionátu, je třeba pořadatele pochválit za zvládnutí kontroly bezinfekčnosti. Pohříchu to tak ale bylo takřka vše, za co by si organizátoři pochvalu zasloužili. Celý závod se nesl, jak bývá v Plzni bohužel zvykem, ve zcela neosobní atmosféře, kdy z ničeho nebylo poznat, že by se mělo jednat o vrcholný závod. Zejména nováčci by si zasloužili, aby je na MČR někdo oficiálně přivítal, popř. jim předal symbolický upomínkový předmět, který by jim na závod zachoval milou vzpomínku. Nic takového. Velikým zklamáním byl zejména  přístup i výkon rozhodčích, kteří na střelišti často nedávali pozor, střelci se po dokončení závodu dlouhou dobu hlásili, než byli rozhodčími zaregistrováni, což bylo často až po upozornění trenérů. Jedno z nejvýraznějších pochybení rozhodčího bylo, když řešil technické problémy jednoho střelce v rámci probíhající směny tak, že vstoupil mezi střílející a sousedního střelce hrubě vyrušil z koncentrace, mimo jiné i tím, že převzal pušku a vedle střílejícího, který dokončoval závod, vystřelil ve stoje do zástěn terčů. Ve finálové hale, kde jsme měli ve finále naši Marušku Piňosovou, to bohužel nebylo o moc lepší. Všude bylo podivné ticho a spíše formální atmosféra, kterou se snažili vylepšit pouze přítomní diváci. Výkon speakera ve finálové hale připomínal více turnaj v bingu v domově důchodců než finále na mistrovství republiky. Při vší úctě ke stáří a zásluhám, panu speakerovi nebylo vůbec rozumět, na což si přítomní diváci několikrát hlasitě stěžovali. Střelcům s nasazenými chrániči sluchu musel takovýto výkon spíše vadit než pomáhat.

Co dodat závěrem? Naši střelci se nedokonalostmi organizace nenechali odradit a se závodem se statečně poprali.

Lukáš Špaček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování patří nejen našim mladým sportovcům za vzornou reprezentaci Olympu Ostrava, ale také lidem, kteří se o vše starali, trénovali, zajišťovali, organizovali, domlouvali atd., tedy pánům Tomečkovi, Drhovi, Piňosovi a Špačkovi.

Petr Hrtánek