Oblastní sportovně střelecká liga 2021

Zvažujte účast – samozřejmě vše se bude odvíjet dle nastalé situace a platných nařízení. 

Oblastní střelecká liga_Karviná