Otevřený dopis vedení ČSS, z.s. – k problému nominace

Otevřený dopis vedení Českého střeleckého svazu, z.s.

 

Vážený pane prezidente Českého střeleckého svazu, vážený pane sportovní řediteli Českého střeleckého svazu,

dovolte, abychom se jako vedení SSK Olymp Ostrava veřejně vyjádřili k problematické situaci, která se primárně týká reprezentantky ČR a zároveň členky našeho klubu Sáry Karasové a jejího trenéra Květoslava Tomečka, rovněž člena SSK Olymp Ostrava. Celý problém bychom ovšem nechtěli zužovat pouze na dva právě jmenované; podle našeho názoru má obecnější charakter, tj. dotýká se řady dalších sportovců, jejich trenérů a potažmo klubů, jejich sportovního i ekonomického „provozu“ (to je také důvod, proč tento dopis formulujeme jako „otevřený“).

Inkriminovaná situace vznikla po zveřejnění Nominačního systému pro vrcholné soutěže 2022 – puška, jenž byl na webových stránkách ČSS publikován dne 21. 4. 2022. Postupně se totiž ukazuje, že i pro sportovce, který je výkonnostně dlouhodobě a nezpochybnitelně na reprezentační úrovni, mohou být zveřejněná nominační kritéria sice splnitelná, ale se značnými organizačními komplikacemi, nepříjemnostmi a překážkami, a to nejen pro něj samotného. Za hlavní příčinu přitom považujeme skutečnost, že tato kritéria byla zveřejněna až v průběhu aktuálně běžící sezony, sportovci ani jejich trenéři je tedy neměli k dispozici s předstihem, aby podle nich mohli upravit své tréninkové a soutěžní plány; stejně tak kluby nemohly podle nich předem naplánovat vlastní sportovní aktivity a ekonomické rozvahy, aby své členy ve snaze splnit onen Nominační systém pro vrcholné soutěže 2022 mohly plně finančně a také jinak podpořit.

Chápeme, že onen systém má být v rámci reprezentace ČR něco jako „zákon“ nepřipouštějící žádné výjimky – žádnou výjimku ale ani nežádáme; to oč nám v tuto chvíli jde, je fakt, že fungování určitého „zákona“ předpokládá dostatečně dlouhé lhůty mezi zveřejněním jeho znění, dnem platnosti a dnem, kdy nabývá účinnosti. Tato lhůta (tzv. legisvakanční lhůta) slouží k tomu, aby se každý mohl seznámit s obsahem předpisu takovým způsobem, aby se na něj mohl připravit a řídit se jím od nabytí jeho účinnosti. Jinými slovy – tato kritéria měla být zveřejněna dávno před začátkem sezony, v níž jsou uplatňována (otázka, kdo koho informoval pozdě, je tímto pro nás zodpovězena), resp. měla být platná až pro sezonu příští. Konkrétně pro Sáru Karasovou by včasné zveřejnění kritérií znamenalo možnost upravit její dlouhodobé studijní plány v zahraničí tak, aby těmto kritériím mohla bez problémů vyhovět (jen na okraj poznamenáváme, že Sára Karasová souběžně s vysokoškolským studiem významně a úspěšně reprezentovala český střelecký sport v soutěžích amerických univerzit, což asi nejsou úplně zanedbatelné sportovní podniky). Jejímu osobnímu trenérovi by to pak umožnilo připravit adekvátní tréninkový plán, náš klub (ve spolupráci s dalšími organizacemi) by měl zase možnost konkrétněji plánovat ekonomické aspekty Sářina sportovního úsilí.

Závěrem odmítáme zdánlivě nezpochybnitelný argument, že Nominační systém pro vrcholné soutěže 2022 – puška byl zveřejněn ve stejnou dobu „spravedlivě“ všem: netřeba asi připomínat, že v rámci ČSS fungují kluby spadající pod příslušná ministerstva a jejich „schopnost reagovat“ (ekonomicky, personálně, organizačně, tréninkově atd.) je diametrálně odlišná od schopností a možností „neresortních“ klubů. Navíc, reprezentanti-členové „neresortních“ klubů jsou amatéry, kteří sportovním aktivitám obětují mnohé ze svých osobních, studijních či profesních záměrů. Domníváme se, že rovnocenná šance splnit ona nominační kritéria měla být dána také jim – v prvé řadě a minimálně tím, že nový nominační systém měli mít k dispozici s dostatečným předstihem, případně měl být využit až v sezoně následující.

Věříme, že celý problém nepřeroste do roviny osobních očerňování (ať už by šlo o člena našeho klubu, či kohokoli jiného) – nemělo by to žádný pozitivní efekt pro nikoho ze zainteresovaných.

 

Za vedení SSK Olymp Ostrava

PhDr. Petr Hrtánek, předseda SSK Olymp Ostrava.

 

V Ostravě dne 5. 8. 2022

 

Dopis byl v tomto znění zároveň odeslán (s mým podpisem) na e-mailové adresy prezidenta ČSS, z.s., a sportovního ředitel ČSS, z.s. O případných reakcích budu členy SSK Olymp Ostrava informovat.

PH