Podmínky účasti na “volných soutěžích”

Žádáme sportovce, kteří se chtějí jako členové SSK Olymp Ostrava zúčastňovat individuálně tzv. “volných soutěží” (tj. závodů mimo soutěže s podmínkou šéftrenérovy nominace a mimo soutěží zajišťovaných oficiálně klubem), aby o každé takové účasti předem informovali (ústně, mailem) šéftrenéra p. Tomečka nebo předsedu klubu p. Hrtánka. Důvody:

1) sportovní – p. Tomeček dlouhodobě sleduje všechny výsledky všech sportovců, musí být proto informován, že se hodláte “volného závodu” zúčastnit;

2) ekonomické – výbor klubu může dodatečně na základě mimořádného výsledku finančně či materiálově podpořit také účast na “volné soutěži”;

3) administrativní – rovněž účast na volné soutěži může být sportovci započítána v celostátním rejstříku jako start (pokud tedy o něm budeme vědět) – to má pak přímý vliv na výpočet poskytovaných dotací.

Upozorňujeme, že rovněž účast na tzv. “volné soutěži” vyžaduje, aby dotyčný střelec, resp. jeho přítomný zákonný zástupce dodržoval všechny platné zákonné podmínky (mj. nakládání se zbraní a střelivem), podmínky a pravidla dané soutěže a dále také aby dodržoval stanovy a příslušné směrnice SSK Olymp Ostrava – viz zde záložku Dokumenty.

Ani individuální výjezd na “volnou soutěž” ve vlastní režii neznamená, že se jí účastníte jako soukromé osoby – vždy se jí dle propozic dané soutěže účastníte jako registrovaní členové sportovního klubu!

Petr Hrtánek

Květoslav Tomeček