Podpora talentů v klubech – umístění našeho klubu za rok 2023

Vážení členové SSK Olymp Ostrava,

Výkonný výbor ČSS, z.s., opět ocenil práci našeho klubu s mladými talenty. Za rok 2023 jsme obsadili až 8. místo, což plyne ze zvolené metody výpočtu bodů – její popis je na první straně přiloženého PDF /viz níže/. Plyne z něj mimo jiné, že v podstatné kategorii – tzv. “body za starty” – není důležitá kvalita, ale kvantita, tj. počet střelců, kteří na sledovaných závodech startují, nikoli jejich výsledky. Z takto zvolené metody pro náš klub v letošním roce plyne následující: obsazovat sledované závody co největším počtem našich střelců do 18 let, bez ohledu na jejich připravenost a aktuální výkonnost, protože i střelec na poslením místě je dle této metody bodově oceněn stejně jako vítěz /dovolím si upozornit, že zvolenou metodiku zde nehodnotím, pouze konstatuji její důsledky pro náš klub/.

Petr Hrtánek

předseda SSK Olymp Ostrava

Rozdělení střeliva pro kluby za rok 2023