RSCM Ostrava a SSK

RSCM Ostrava a SSK- systémové řízení a povinnosti v rámci spolupráce.

Je potřebné, aby si všichni dali do souladu, jak funguje RSCM a jak klub. RSCM sleduje sportovce a dle výběru pak jsou sportovci zařazování na základě systému do kategorií A, B, M a T. Zde se stanoví určitá podpora a vybavení a nominace na soutěže.

Nominace na sledované závody 1. kategorie jsou v kompetenci vedoucího RSCM, který informuje trenéry, případně kluby zařazené pod RSCM, o výběru sportovců na nominační soutěže. Případně požádá o pomoc při dopravě sportovců na soutěž. Prozatím dle zařazených sportovců je doprava v rámci RSCM zabezpečována služebním vozidlem Peugeot, jelikož je kapacitně plně dostačující. Dále zabezpečuje sportovcům ubytování a příspěvek na stravu. V rámci možností může klub požádat vedoucího RSCM o zařazení sportovců do přihlášky na závod 1. kategorie. Jelikož RSCM má kvótu pro přihlašování sportovců, může doplnit do přihlášky sportovce na náklady klubu.

SSK si zabezpečuje přihlášky na MČR, a to jak kulové, tak i vzduchové disciplíny, na KZR a ČPM a na všechny volné soutěže 2. kategorie uvedené v kalendáři ČSS. RSCM může vypomoci v rámci možností zajištěním ubytování, případně dopravou. Vše ostatní by měli zajišťovat po dohodě předseda klubu a trenéři pracující v klubu, není to v gesci vedoucího RSCM. Tak je potřeba si to uvědomit, kdo za co zodpovídá, RSCM zodpovídá za zařazené sportovce.

Klub spolupracuje s RSCM a dává návrhy a možnosti případného řešení situací s účastí na soutěžích.

 

                                                         Děkuji za pochopení

                                                              Květoslav Tomeček

                                                              Vedoucí RSCM Ostrava