Soutěž o návrh na nové logo klubu

Sešlo se celkem 8 návrhů, vyjádřili se k nim odborník na současné umění, technický designér a grafik. Z návrhů vybrali jako vítěze následující:

 

 

 

 

 

 

 

Na dalších místech se umístili:

 

 

 

 

 

 

 

Autorka vítězného (a taky v pořadí třetího) návrhu se vzdala odměny 1500 Kč ve prospěch klubu. Návrhy bude dále zpracovávat profesionální grafik do konečné podoby, která pak bude předložena členské schůzi SSK Olymp Ostrava ke schválení/zamítnutí. Všem členům Olympu, kteří zaslali své nápady na nové logo, děkuji.

Petr Hrtánek