Startovací balíček střeliva pro rok 2022

Jelikož se stále objevují nesrovnalosti s výdejem malorážkového střeliva, musím opět napsat, jak je to s tzv. “startovacím balíčkem” střeliva pro rok 2022.

V informaci zveřejněné v měsíci lednu v aktualitách bylo uvedeno, jak je možné informovat se o střelivu a jak si ho vybírat. Jedna změna: jelikož se jedná o větší objem střeliva, nelze napsat v knize výdeje střeliva uvedené množství na jednu osobu. Po dohodě s předsedou klubu sportovci vlastníci ZP si mohou vybrat sportovní střelivo (samozřejmě zamezíme tomu, aby nenastaly případné nesrovnalosti v rozdělování). Vše je plně v kompetenci vedoucího základny p. Tomečka, který v evidenční knize střeliva provede výdej – položka výdeje označená “M” znamená “medailová odměna”.

U sportovců nevlastnící ZP se odepisuje při každém tréninku z knihy výdej a po kontrole se odepíše na držitele ZP.

Každý člen klubu, pokud umí číst na klubovém webu, tak by asi měl vědět, kam se obrátit a dojednat potřebné náležitosti.

                       Květoslav Tomeček

                       Vedoucí RSCM Ostrava

 

Pro jistotu shrnuji a připomínám základní věc: se žádostí o příděl střeliva se VŽDY obracejte na p. Tomečka – pokud nebude přítomen, pak na osobu, kterou pověří. V mé kompetenci evidence a výdej střeliva nebyly, nejsou a nebudou.

Petr Hrtánek