Startovní listina Poháru osvobození města Ostravy (15. 5. 2021)

Pořadatelé si vyhrazují právo na drobné úpravy ve startovní listině podle sobotní prezence  účastníků.

Omezte prosím svůj pobyt na střelnici na nezbytné minimum, chovejte se ohleduplně a dodržujte všechna protiepidemická opatření.

Propozice: Pohár Osvobození města Ostravy