Startovní listiny a upozornění – Ostravská diabolka 2021

Startovní listiny zde:

Startovní listiny_Ostravská diabolka 21

Upozornění: vzhledem k situaci na Ostravsku budeme při prezenci požadovat po startujících předložení platného certifikátu o negativním výsledku testu na covid-19, resp. certifikátu o očkování (v papírové nebo el. podobě – v aplikaci tečka). Dodržujte epidem. opatření (respirátory, rozestupy apod.), nezdržujte se zbytečně v prostorách střelnice, buďte ohleduplní.

Upozornění 2: Vyhlášení výsledků se nekoná, budou zveřejněny po skončení závodů v el. podobě na www. olympostrava.cz, ocenění střelci dostanou finanční odměnu. Min. počet účastníků pro jednotlivé kategorie je 5, při menším počtu se kategorie slučují.