Štít města Sezemice 22.-23. 7. – přihláška

Byla odeslána přihláška:

Hrtánková Marie (nar. 2004) – 60 a 3×20
Jarošíková Agáta (2007) – 60 a 3×20
Klásek Václav (2008) – 60 a 3×20
Klásek Matyáš (2012) – 60
Špaček Tadeáš (2009) – 60
Macháček Daniel (2008) – 60

Požadavek: V sobotním závodě SM60 zařazení našich střelců do poslední směny, nedělní závod SM3x20 zařazení do první směny (od 9:00).

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální závod, střelci si hradí a zajišťují dopravu, ubytování, startovné sami (příp. po domluvě s trenéry, vzájemné domluvě apod.). Nutno dodržet podmínky dozoru pro přepravu zbraní a jejich používání na střelnici!

PH