Tréninky stojáka tento týden (od 31. 1.) – změna!!!

Úterý 31. 1. – trénink od 14:15 do 16:45 (odchod ze stavu) – Hrtánek

Středa 1. 2. – trénink od 15:00 do 17:30 (odchod ze stavu) – na tento trénink je nutno se ohlásit p. Špačkovi (sms)

Čtvrtek 2. 2. – dle normálního čas. rozvrhu – Tomeček

PH