Tréninky vzduchovky 2021/2022 – rozpis

Tréninková skupina p. Drhy (Klásek, Janoušek, Vilis + nováček Pokluda): malá střelnice ÚT a ČT 15:00 do 18:00

 

Tréninková skupina p. Špačka (nováčci + Tadeáš Špaček): malá střelnice PO a ST od 15:15 do 18:00

Přesný čas příchodu na tréninky na základě individuální domluvy s příslušným trenérem!

 

Tréninková skupina p. Tomečka (dosavadní “stojáci” + Jarošíková): velká hala, PO, ÚT, ST, ČT vždy od 14:00 – 1. směna, od 16:30 nastupuje 2. směna, konec 18:30. K dispozici 6 stavů, s výjimkou pondělí (více volných stavů).