Upozornění – důležité!

Sportovci startující na nominačních soutěžích by měli mít vylepenou platnou známku na rok 2022 v průkazu ČSS. Je to z důvodu pojištění vůči pořadateli pro případnou pojistnou událost.

             Květoslav Tomeček

(Známku nalepím až po obdržení čl. příspěvku na účet klubu! – P. Hrtánek)