Výsledková listina MC Olympu Ostrava, poděkování

Výsledková listina zde: 22_VL_Malá cena Olympu Ostrava

Děkuji všem, kteří se podíleli na uspořádání, zajištění a bezchybné organizaci dnešní Malé ceny Olympu Ostrava (vyjmenovávat určitě nikoho nemusím, dotyční vědí).

PH