Závody v první polovině ledna 2023

Plzeň 6.-7. ledna

Nominovaní střelci: Piňosová Marie, Piňos Pavel ml., Špaček Tadeáš, Špaček Šimon, Janoušek Tomáš, Gebauer Adam, Kubza Daniel, Jarošíková Agáta, Hajdasz Karolína, Klásek Václav ml., Klásek Matyáš

Doprava: Klásek Václav st., Piňos Pavel st., Špaček Lukáš

Ubytování 1 noc se snídaní klasicky na Gigantu, klub hradí cestovné, ubytování, příspěvek na stravu, startující si sami platí startovné! Další info k odjezdu bude zveřejněno na stránkách Olympu Ostrava a rozesláno mailem.

Benešov 13.-14. ledna

Zatím přihlášeni: Piňos Pavel ml., Piňosová Marie, Hajdasz Karolína, Hrtánková Marie, Špaček Tadeáš, Špaček Šimon, Kůrka Jan, Kundera Jan, Gebauer Adam.

Upozornění: uzávěrka přihlášek 2. ledna ve 23:59!

Upozornění 2: vzhledem k omezeným možnostem ubytování a dopravy dojde k užší nominaci/výběru startujících (tj. nepojede každý, kdo se přihlásil/přihlásí).

Upozornění 3: úhrada stejně jako v případě závodů v Plzni (tj. startovné si hradí sami střelci).

PH