účast na sledovaných soutěžích – info

Podmínky pro možnost účasti na soutěžích zajišťovaných SSK Olymp Ostrava

 

Váženi kolegové, trenéři puškových disciplín,

zajisté se i k vám dostala informace o ukončení trenérské činnosti pana Martina Tenka v RSCM Ostrava. Vzhledem, že do současné doby nebyl vedením ČSS stanoven pro RSCM Ostrava trenér pistolových disciplín, chci vás tímto informovat jako vedoucí RSCM Ostrava o podmínkách pro nominace zařazených sportovců na sledované soutěže. Jako podklad jsem použil výsledky sportovců, které jsou k dispozici v žebříčcích výkonnosti ze závodů ME, MČR a KZR. Z těchto jsem nastavil výkonnostní limity pro možnou účast na uvedených soutěžích. Sleduji průběžně výsledky zařazených i sledovaných sportovců, včetně přehledů o disciplínách, jenž se střílí. Limity jsou diferencované, větší váhu bude mít výslednost na elektronické terče.

              Stručný přehled

              VzPu 60 muži       620,1 – 624,5 bodů                   VzPu 60 junioři       611,4 – 617,5 bodů

              VzPu 60 ženy        621,4 – 625,8 bodů                   VzPu 60 juniorky     612    – 616,4 bodů

Zajisté nezůstanou bez mého povšimnutí sportovci kategorie T, pokud bude jejich výslednost na    patřičné úrovni, zajisté dostane možnost účasti na sledovaných soutěžích. Uvedenou kategorii budu sledovat průběžně výkonnost. Zařazení sportovci podporovaní RSCM kat. M, R, B, C. Talenti budou podporovaní dle rozpočtu RSCM, pokud bude naplněn. Převážně pak na náklady mateřského SSK. Tím jsem udělal informační tabulky o výkonnosti sportovců a nějaký přehled, jak je na tom každý sledovaný sportovec. Tím zároveň provedl barevné rozlišení, v které úrovni zabezpečení pohybují sledovaní sportovci. Na webu SSK Olymp Ostrava bude zveřejněna tabulka výsledků. Zde mohou sportovci sledovat, svou aktuální výkonnost. Legenda políčko barvy zelené splňuje podmínky pro úhradu z podpory RSCM. Políčko barvy žluté spoluúčast na úhradě RSCM a SSK Olymp Ostrava. Políčko barvy červené nesplňuje podmínky na úhradu z RSCM rozhoduje klub. Podmínky pro start v ČPM, KZR, MČR budou na základě stejného systému a sledování výkonnosti.

KZR – pro letošní rok jsou zařazeny 4 kola KZR a 5.kolo finále – náklady na 1.kolo na sportovce činí 1500,- Kč startovné. Ubytování na jedno kolo 1950,- Kč, strava 1240,- Kč, střelivo na jedno kolo Lapua SK  800 ks x 3,18 Kč = 2544 Kč. Doprava nezařazený sportovec 1200,- Kč. Součet na 1. kolo celkem 8.347 Kč. Náklady na MČR 2x vzduchovka 1x kulové disciplíny 88 310 Kč. Jen stručné informace, kolik musíme zajistit finančních prostředků pro činnost klubu.

Tabulka zde: Tabulka výkonů nominace na soutěže 2024

Zpracoval   Květoslav Tomeček

                     Hospodář SSK Olymp Ostrava